Czasopisma

LISTA CZASOPISM DOSTĘPNYCH W CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ:

1. AURA

Aura” to miesięcznik popularno-naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej, założony w 1973 roku, poświęcony w całości kształtowaniu i ochronie środowiska.

2. BIBLIOTEKA W SZKOLE

Miesięcznik przeznaczony dla nauczycieli bibliotekarzy. Służy pomocą w prowadzeniu biblioteki szkolnej i doskonaleniu warsztatu pracy bibliotekarzy.

3. BIOLOGIA W SZKOLE

Biologia w Szkole” to dwumiesięcznik dla nauczycieli przyrody i biologii na wszystkich poziomach nauczania i we wszystkich typach szkół. Czasopismo informuje o najnowszych osiągnięciach współczesnej biologii. Prezentuje nowoczesne metody nauczania, kładąc nacisk zarówno na rozwijanie wiadomości, jak i umiejętności uczniów.

4. BIULETYN INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ. pamięć.pl

Miesięcznik Instytutu Pamięci Narodowej. Zawiera informacje o najnowszej historii Polski. Do każdego numeru dołączona jest płyta CD.

5. CHEMIA W SZKOLE

Chemia w szkole”- dwumiesięcznik, czasopismo dla nauczycieli chemii wszystkich typów szkół oraz wykładowców i studentów chemii o kierunkach pedagogicznych. Zawiera materiały o różnorodnej tematyce, doskonalące nauczycieli w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6. COGITO

Cogito” to pismo skierowane do uczniów szkół średnich i pierwszych roczników studiów. Zamieszcza: reportaże o problemach młodzieży, analizy zachowań społeczno-obyczajowych, informacje o studiach wyższych, wywiady ze sławami kultury, sztuki.

7. DELTA

Delta” – matematyczno-fizyczno-astronomiczny miesięcznik popularny wydawany przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Czytywany najczęściej przez studentów, młodzież licealną, oraz pracowników naukowych.

8. FIZYKA W SZKOLE

„Fizyka w szkole” – dwumiesięcznik dla nauczycieli fizyki na wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół. Zadaniem pisma jest podnoszenie i doskonalenie stopnia umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez aktualizację ich wiedzy z fizyki i wiedzy dydaktycznej.

9. GEOGRAFIA W SZKOLE

„Geografia w szkole” – dwumiesięcznik dla nauczycieli geografii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a także nauczycieli przyrody w szkołach podstawowych.

10. KINO

Czasopismo poświęcone jest twórczości i kulturze filmowej. Zawiera liczne relacje z planów filmowych i festiwali, eseje, wywiady, recenzje i felietony.

11. MATEMATYKA

„Matematyka” – miesięcznik dla nauczycieli matematyki na wszystkich poziomach nauczania, w różnych typach szkół. Zadaniem czasopisma jest stałe aktualizowanie wiedzy matematycznej nauczycieli, podnoszenie ich umiejętności zawodowych oraz pomoc w bieżącej pracy z uczniami.

12. MŁODY TECHNIK

Młody Technik” – miesięcznik naukowo-techniczny na poziomie popularnym przeznaczony głównie dla młodzieży. Obecnie zawiera, oprócz wyżej wymienionych działów, szereg artykułów o tematyce popularnonaukowej, historii myśli technicznej i współczesnych osiągnięciach techniki. Od mechaniki do elektroniki.

13. MÓWIĄ WIEKI

Miesięcznik historyczny – kulturalny przeznaczony dla uczniów szkół średnich. W całości poświęcony jest tematom z polskiej historii.

14. NATIONAL GEOGRAPHIC

Miesięcznik wydawany przez National Geographic Society. Celem czasopisma jest zaprezentowanie szerokiej publiczności ogólnej wiedzy o geografii i świecie. Oprócz artykułów o krajobrazach, historii czy kulturze rozmaitych miejsc na Ziemi, magazyn publikuje doskonałej jakości fotografie i jest uważany za jedno z prekursorskich czasopism w dziedzinie foto-dziennikarstwa.

15. NAUKA BEZ TAJEMNIC

Dwumiesięcznik popularno-naukowy. Jest to licencyjne wydanie nowego brytyjskiego magazynu „Science Uncovered”. Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Stanach Zjednoczonych został uznany za największy hit prasowy końcówki roku 2013. Czasopismo to posiada niezwykle wysoki poziom edytorski, fantastyczną jakość zdjęć i bardzo ciekawy zestaw „gorących” tematów. Odpowiada potrzebom intelektualnym i estetycznym dobrze wykształconych, wymagających czytelników.

16. PC WORLD KOMPUTER

Miesięcznik komputerowy. Pismo opisuje nowości i wydarzenia na rynku informatycznym. Znajdziemy w nim recenzje sprzętu, poradnik programowania i aktualności. Do każdego numeru dołączona jest płyta CD z darmowymi programami.

17. POLITYKA

Tygodnik społeczno – polityczny. Zawiera aktualne informacje, opinie, komentarze i artykuły o tematyce społecznej.

18. POZNAJ SWÓJ KRAJ

Miesięcznik krajoznawczo – turystyczny promujący różne regiony Polski. Opisuje mało znane zakątki naszego kraju i ciekawe szlaki turystyczne.

19. PRZYRODA POLSKA

Miesięcznik wydawany przez Ligę Ochrony Przyrody. Czasopismo poświęcone ochronie dzikiej przyrody na terenie Polski. Zalecane do szkół przez MEN.

20. ŚWIAT NAUKI

Polskie wydanie popularnonaukowego miesięcznika Scientific American. Artykuły umieszczane w Świecie Nauki poświęcone są najnowszym metodom badawczym, teoriom i odkryciom naukowym z dziedzin nauk przyrodniczych, ekonomii, medycyny, antropologii i informatyki, rzadziej także można znaleźć w miesięczniku informacje dotyczące innych dziedzin nauki.

21. URANIA

Urania jest dwumiesięcznikiem poświęconym upowszechnianiu wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstało w roku 1998 z połączenia „Uranii”  – dotychczasowego miesięcznika Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, ukazującego się od 1922 r. i „Postępów Astronomii” – dotychczasowego kwartalnika Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, wychodzącego od 1953 r. Zachowana zostaje dotychczasowa numeracja „Uranii”. Pismo jest częściowo finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

22. WIADOMOŚCI HISTORYCZNE Z WOS

„Wiadomości Historyczne” – jedyne czasopismo edukacyjne dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na wszystkich poziomach nauczania i we wszystkich typach szkół. Pismo wydawane jest we współpracy i pod patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego.

23. WIEDZA I ŻYCIE

To najstarszy polski miesięcznik popularnonaukowy ukazujący się od 1926 r. Prostym, przystępnym językiem pisze o tym, co dzieje się w przodujących laboratoriach w Polsce i na świecie. W zrozumiały sposób prezentuje informacje o nowoczesnych technologiach i nowościach w poszczególnych dziedzinach nauki (matematyka, chemia, fizyka, astronomia, elektronika, informatyka). Autorami są dziennikarze popularnonaukowi, specjaliści w swoich dziedzinach. „Wiedza i Życie” jest na bieżąco z nowinkami technicznymi, informuje o ciekawych wydarzeniach, związanych z nauką i edukacją, prezentuje ciekawostki i wyjątkowe zjawiska, zaś wszystko jest ilustrowane atrakcyjnymi zdjęciami.

 

W swoich zbiorach posiadamy archiwalne numery następujących czasopism:

 • Języki Obce w Szkole Średniej
 • Mała Mozaika…
 • Poradnik Językowy
 • Dialog
 • Odra
 • Gazeta Myślenicka
 • Rzeczpospolita
 • Teatr
 • Nowe Książki
 • Miesięcznik Literacki
 • Literatura na świecie
 • Poezja
 • Literatura
 • Twórczość
 • Język Polski w Szkole Średniej

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz