Regulamin Biblioteki

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
 3. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków
 4. Przed skorzystaniem z czytelni należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 5. Nie wolno wynosić materiałów bibliotecznych poza obręb biblioteki bez uzgodnienia tego z bibliotekarzem.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki w tym najwyżej dwie lektury na okres 1 miesiąca. Termin zwrotu można przedłużyć po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 7. Słowniki, encyklopedie i inne materiały z księgozbioru podręcznego oraz kasety video można wypożyczać po uzgodnieniu z bibliotekarzem tylko na jeden dzień
 8. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 9. Bibliotekarz może zażądać wcześniejszego zwrotu książki.
 10. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki.
 11. W przypadku wypożyczania książek na wakacje należy wcześniej zwrócić wszystkie książki do biblioteki.
 12. Książki wypożyczone na wakacje należy oddać w pierwszym dniu nauki po wakacjach.
 13. W przypadku zmiany lub ukończenia szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 14. W razie zagubienia książki należy fakt ten zgłosić bibliotekarzowi, by uzgodnić rodzaj ekwiwalentu , który należy odkupić.

 

Zasady korzystania z pracowni

 1. Z pracowni mogą korzystać wszyscy uczniowie.
 2. Przy jednym stanowisku może jednocześnie siedzieć dwóch użytkowników.
 3. Opiekun pracowni może w każdej chwili przerwać sesję użytkownika.
 4. Pierwszeństwo mają osoby poszukujące informacji potrzebnych do nauki szkolnej.
 5. Bez zgody opiekuna pracowni nie wolno instalować żadnych programów.
 6. Zakazane jest łamanie praw autorskich
 7. Pojedyncza sesja trwa najwyżej godzinę. Można ją przedłużyć, jeżeli nie ma innych osób chcących skorzystać z komputera
 8. Za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania odpowiada użytkownik.
 9. Przed każdą sesją należy wpisać się do zeszytu odwiedzin w pracowni.

Dodaj komentarz