Regulaminy

Regulamin biblioteki

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
 3. Przed skorzystaniem z czytelni należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 4. W bibliotece można spożywać posiłki z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 5. W bibliotece można rozmawiać, ale nie należy przeszkadzać innym użytkownikom.
 6. Na terenie biblioteki bez konsultacji z nauczycielem można korzystać z wszystkich dostępnych zbiorów bibliotecznych.
 7. Nie wolno wynosić materiałów bibliotecznych poza obręb biblioteki bez uzgodnienia tego z bibliotekarzem.
 8. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki w tym najwyżej dwie lektury na okres 1 miesiąca. Termin zwrotu można przedłużyć po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 9. Słowniki, encyklopedie, inne materiały z księgozbioru podręcznego, płyty DVD, CD, gry planszowe i puzzle można wypożyczać po uzgodnieniu z bibliotekarzem tylko na jeden dzień.
 10. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 11. Bibliotekarz może zażądać wcześniejszego zwrotu książki.
 12. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki.
 13. W przypadku wypożyczania książek na wakacje należy wcześniej zwrócić wszystkie książki i czasopisma do biblioteki.
 14. Książki wypożyczone na wakacje należy oddać w pierwszym dniu nauki po wakacjach.
 15. W przypadku zmiany lub ukończenia szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 16. W razie zagubienia materiałów bibliotecznych należy fakt ten zgłosić bibliotekarzowi, by uzgodnić rodzaj ekwiwalentu, który należy odkupić.

Zasady korzystania z czytelni multimedialnej

 1. Z czytelni multimedialnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Godziny pracy czytelni podane są na drzwiach wejściowych.
 3. Przed skorzystaniem z czytelni multimedialnej należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 4. W czytelni można spożywać posiłki z zachowaniem szczególnej ostrożności i odległości od sprzętu komputerowego.
 5. W czytelni można rozmawiać, ale nie należy przeszkadzać innym użytkownikom.
 6. Na terenie czytelni bez konsultacji z nauczycielem można korzystać z wszystkich dostępnych zbiorów bibliotecznych.
 7. Przy jednym stanowisku komputerowym może jednocześnie siedzieć dwóch użytkowników:
  • Bibliotekarz może w każdej chwili przerwać sesję użytkownika.
  • Pierwszeństwo mają osoby poszukujące informacji potrzebnych do nauki szkolnej.
  • Bez zgody opiekuna pracowni nie wolno instalować na komputerach żadnych programów.
  • Pojedyncza sesja trwa najwyżej godzinę. Można ją przedłużyć, jeżeli nie ma innych osób chcących skorzystać z komputera
 8. Zakazane jest łamanie praw autorskich
 9. Za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu komputerowego odpowiada użytkownik.
 10. Nie wolno wynosić czasopism i sprzętu komputerowego poza obręb czytelni bez uzgodnienia tego z bibliotekarzem.
 11. Można wypożyczać 2 czasopisma na okres 1 miesiąca. Termin zwrotu można przedłużyć po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 12. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 13. Bibliotekarz może zażądać wcześniejszego zwrotu czasopisma.
 14. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego czasopisma powinny być zwrócone do biblioteki.
 15. W przypadku wypożyczania czasopism na wakacje należy wcześniej zwrócić wszystkie książki i czasopisma do biblioteki.
 16. Materiały biblioteczne  wypożyczone na wakacje należy oddać w pierwszym dniu nauki po wakacjach.
 17. W przypadku zmiany lub ukończenia szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 18. W razie zagubienia materiałów bibliotecznych należy fakt ten zgłosić bibliotekarzowi, by uzgodnić rodzaj ekwiwalentu , który należy odkupić.

Dodaj komentarz