Konkurs!!!

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie czytelniczym o tytuł ,,Najlepszego Czytelnika Roku Szkolnego 2018/2019”

 

Cele konkursu:

1. Promocja czytelnictwa.

2. Utrwalanie nawyku obcowania z książką.

3. Podnoszenie kultury czytelniczej.

4. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i przekazywania zapamiętanych wiadomości.


Zasady konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkoły.

2. Czas trwania konkursu od X.2018r. do

V. 2019r.

3. Ocenie konkursowej podlega:

  • aktywność i kultura czytelnicza, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek,
  • terminowość oddawania książek przez czytelnika (za nieterminowy zwrot książki będzie odmówienie wypożyczenia kolejnej książki),
  • dbałość czytelnika o wypożyczone książki.

4. Zwycięzcę konkursu wyłania jury, w skład którego wchodzą nauczyciele bibliotekarze.

5. Jurorzy wyłaniają czytelników w dwóch kategoriach Czytelnik I Półrocza i Czytelnik Roku .

6. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę oraz dyplom.

 

Tytuł Czytelnika I Półrocza będzie przyznawany osobie, która wypożyczy najwięcej książek w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

Tytuł Czytelnika Roku będzie przyznawany osobie, która wypożyczy najwięcej książek w danym roku szkolnym.