2020- Rok Romana Ingardena

W uchwale Sejmu RP napisano: ,,W 2020 roku przypada 50. rocznica śmierci Romana Ingardena- jednego z najwybitniejszych polskich filozofów. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu wielkich zasług uczonego, postanawia oddać Mu hołd. ”

Roman Ingarden urodził się w 1893 roku w Krakowie. Studiował matematykę we Lwowie, a następnie filozofię w Getyndze, gdzie pod kierunkiem Edmunda Husserla uzyskał stopień doktora. Po I wojnie światowej pracował jako nauczyciel gimnazjalny w Lublinie, Warszawie i w Toruniu. Od 1933 roku pracował jako profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W tym też mieście spędził II wojnę światową, angażując się w organizację tajnego nauczania. Po wojnie Ingarden pracował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pod jego kierunkiem doktoryzowała się między innymi poetka Halina Poświatowska. Ingarden cieszył się opinią jednego z najważniejszych polskich filozofów, był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Zmarł w Krakowie w 1970 roku.. Jego najważniejsze dzieła to: „O dziele literackim” wydane w języku niemieckim w 1931 roku i „O poznawaniu dzieła literackiego” (1937).

,, Książeczka o człowieku „R. Ingardena, dostępna jest w naszej bibliotece 🙂 Autor nakłania do refleksji o naturze człowieka, dotykając tematów ponadczasowych. Wskazuje kierunki myślenia o tym, kim jesteśmy dla siebie, czym wyróżniamy się w przyrodzie, jak sobie radzimy z czasem i przemijaniem, kiedy czujemy się wolni, czym jest odpowiedzialność.

Sięgając po Książeczkę o człowieku, czytamy o sobie.